ZOL论坛 > 手机论坛 > 联想手机论坛 > 联想VIBE Z论坛 > #天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
帖子很冷清,卤煮很失落!求安慰
返回列表
签到
手机签到经验翻倍!
快来扫一扫!

#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙

685浏览 / 2回复

doubienao777

doubienao777

0
精华
22
帖子

等  级:Lv.1
经  验:0
  • Z金豆: 0

    千万礼品等你来兑哦~快点击这里兑换吧~

  • 城  市:上海
  • 注  册:2013-08-09
  • 登  录:2014-04-29
发表于 2014-01-09 12:11:00
电梯直达 确定
楼主


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:39:05.29  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:100  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:40:14.90  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:400  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:40:21.25  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:1000  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:40:23.89  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:800  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:40:56.36  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:400  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:41:28.07  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:400  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:41:29.98  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:400  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:42:16.08  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:400  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:42:30.21  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:400  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:42:42.43  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:28毫米  感光度:1250  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:43:19.25  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:28毫米  感光度:1600  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:43:38.53  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:100  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:43:50.24  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:100  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:48:22.20  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:32毫米  感光度:100  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:48:27.17  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:32毫米  感光度:125  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:51:12.17  快门:1/100  光圈:F/5.6  焦距:84毫米  感光度:1250  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:52:01.59  快门:1/80  光圈:F/4.0  焦距:58毫米  感光度:640  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:52:08.80  快门:1/80  光圈:F/4.0  焦距:58毫米  感光度:800  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:52:18.66  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:58毫米  感光度:640  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:53:23.73  快门:1/40  光圈:F/4.0  焦距:35毫米  感光度:400  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:53:27.91  快门:1/100  光圈:F/4.0  焦距:65毫米  感光度:640  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:53:40.12  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:250  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-28 14:24:51.87  快门:1/5  光圈:F/4.0  焦距:35毫米  感光度:400  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:37:56.02  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:125  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:38:07.32  快门:1/40  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:100  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:38:10.81  快门:1/40  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:100  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:38:24.47  快门:1/40  光圈:F/4.0  焦距:28毫米  感光度:160  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:38:27.35  快门:1/40  光圈:F/4.0  焦距:28毫米  感光度:125  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:38:29.66  快门:1/40  光圈:F/4.0  焦距:28毫米  感光度:160  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:38:50.07  快门:1/25  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:100  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:38:59.63  快门:1/25  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:160  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:39:23.51  快门:1/30  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:1000  


#天龙八部 联想VIBE Z品鉴会#长沙
器材:佳能 500D [佳能数码相机]  镜头:佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM [佳能镜头]
时间:2013-12-26 17:40:09.79  快门:1/60  光圈:F/4.0  焦距:24毫米  感光度:400  

2

0

1

0

0

1

0

评分:+Z金豆 10  已有 1人参与评分

阿文、

阿文、


精华

帖子

等  级:Lv.14
经  验:1884097
发表于 2014-01-09 17:45:14 1楼

159hk

159hk


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1495
发表于 2014-01-09 22:58:51 2楼
高级模式
论坛精选大家都在看24小时热帖7天热帖大家都在问最新回答
可能感兴趣的板块: 联想乐檬K3 Note

针对ZOL论坛您有任何使用问题和建议 您可以 联系论坛管理员查看帮助  或  给我提意见

快捷回复 APP下载 返回列表