ZOL论坛 > 摄影论坛 > 摄影作品论坛 > 自然风景论坛 > 辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
帖子很冷清,卤煮很失落!求安慰
返回列表
签到
手机签到经验翻倍!
快来扫一扫!

辽宁古生物博物馆(手机拍摄)

54浏览 / 4回复

四处乱拍

四处乱拍

5
精华
50
帖子

等  级:Lv.4
经  验:2109
  • Z金豆: 0

    千万礼品等你来兑哦~快点击这里兑换吧~

  • 城  市:辽宁
  • 注  册:2014-08-06
  • 登  录:2017-12-16
  • 新手毕业
发表于 2017-09-13 15:18:23
电梯直达 确定
楼主

        坐落于沈阳师范大学校园内,是经辽宁政府批准、由辽宁省国土资源厅和沈阳师范大学共建的、截至2011年中国规模最大的古生物博物馆,占地面积19000 平方米,建筑面积15000 平方米,于2011年开馆。共设有8个展厅、16个展区,包括地球与早期生命、30亿年来的辽宁古生物、热河生物群、国际古生物化石、珍品化石、辽宁大型恐龙等主题。


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 08:58:59  快门:1/845  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:101  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:06:02  快门:1/1323  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:101  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:09:34  快门:1/1134  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:100  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:19:04  快门:1/902  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:101  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:26:03  快门:1/749  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:101  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:26:48  快门:1/1418  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:102  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:28:18  快门:1/288  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:100  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:29:11  快门:1/378  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:100  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:29:51  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:101  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:30:45  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:546  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:31:15  快门:1/33  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:588  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:31:25  快门:1/33  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:378  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:32:23  快门:1/40  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:104  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:33:19  快门:1/33  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:265  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:33:28  快门:1/50  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:142  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:34:17  快门:1/11  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:821  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:34:54  快门:1/24  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:863  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:35:37  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:320  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:36:18  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:394  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:36:46  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:712  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:37:14  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:372  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:38:04  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:562  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:39:11  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:268  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:39:27  快门:1/10  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:1074  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:40:26  快门:1/10  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:1320  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:41:13  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:268  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:41:23  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:828  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:42:00  快门:1/33  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:643  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:42:16  快门:1/33  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:791  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:42:55  快门:1/40  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:120  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:43:22  快门:1/24  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:767  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:43:47  快门:1/10  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:1282  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:43:58  快门:1/24  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:790  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:44:34  快门:1/33  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:606  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:45:01  快门:1/25  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:873  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:45:41  快门:1/20  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:859  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:47:19  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:633  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:47:31  快门:1/25  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:776  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:47:41  快门:1/33  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:703  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:48:34  快门:1/24  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:723  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:48:50  快门:1/40  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:131  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:49:25  快门:1/60  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:147  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:49:58  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:293  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:50:37  快门:1/30  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:302  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:51:48  快门:1/10  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:1486  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:53:09  快门:1/159  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:100  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:53:19  快门:1/164  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:100  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:53:54  快门:1/15  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:770  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:54:35  快门:1/10  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:775  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:55:08  快门:1/15  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:817  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:55:34  快门:1/17  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:829  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:56:05  快门:1/15  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:770  


辽宁古生物博物馆(手机拍摄)
器材:Lenovo K30-W
时间:2017-09-13 09:56:46  快门:1/10  光圈:F/2.1  焦距:3毫米  感光度:983  

评分:+Z金豆 5  已有 1人参与评分

2oyx163932

2oyx163932


精华

帖子

等  级:Lv.1
经  验:120
发表于 2017-09-13 20:35:23 1楼
支持楼主,很不错的帖子,学习欣赏支持。

j2z9kl

j2z9kl


精华

帖子

等  级:Lv.3
经  验:1346
发表于 2017-09-13 22:44:42 2楼
赞赏

凡尘光影

凡尘光影


精华

帖子

等  级:Lv.11
经  验:363270
发表于 2017-09-14 14:38:29 3楼
影像清晰,色彩自然,曝光适当,欣赏学习好友佳作!
高级模式
论坛精选大家都在看24小时热帖7天热帖大家都在问最新回答

针对ZOL论坛您有任何使用问题和建议 您可以 联系论坛管理员查看帮助  或  给我提意见

快捷回复 APP下载 返回列表